Tourist-Information Nisa
Tourist-Information Nisa
 

Polska i Czechy - razem w Europie

Po bardzo dobrym odbiorze 40 odcinków cyklu „Cztery pory roku w Europradziadzie”, Stowarzyszenie Ad Astraprzygotowało kolejne materiały filmowe. Tym razem tematyka również oscyluje wokół szeroko pojętego pojęcia wspierania rozwoju stosunków polsko-czeskich, a materiały zostały zrealizowane w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych.

Celem programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmujące różne dziedziny m.in. gospodarczą, medialną i kulturalną. Priorytetowy obszar tematyczny to poprawa wizerunku Polski w Republice Czeskiej i rozwój stosunków gospodarczych między tymi krajami - ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia eliminacji barier we współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Mamy nadzieję, że nasze filmy, które będą emitowane m.in. na antenie Regionalnej Telewizji Opolskie – przyczynią się do poprawny w/w relacji między sąsiednimi narodami. W cyklu materiałów promocyjnych przedstawimy m.in. sylwetki kilku firm z branży hotelarskiej i rekreacyjnej. Odwiedzimy miejscowości, gdzie wzorowo prosperują małe firmy, czy stowarzyszenia produkujące produkty regionalne, a także udzielimy odpowiedzi na pytanie – gdzie szukać najskuteczniejszych informacji o walorach turystycznych regionu pogranicza polsko-czeskiego.

Link do opisu projektu: Stowarzyszenia Ad Astra