Dzwonnica kościoła św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki

Budowę Dzwonnicy (w stylu wolnostojącej, włoskiej wieży Kampanili) rozpoczął biskup wrocławski Rudolf von Rüdesheim. Mistrzem budowniczym odpowiedzialnym za budowę dwóch pierwszych kondygnacji Dzwonnicy był sprowadzony z Nadrenii mistrz budowlany Mikołaj Hirz,
o czym informują zachowane do dziś tablice pamiątkowe wmurowane w ściany wieży.
Następnie z drobnymi przerwami prace budowlane nad Dzwonnicą trwały nadal. Kolejną trzecią kondygnację Dzwonnicy wybudowano z fundacji biskupa Jana IV Rotha w roku 1493. Czwartą i jak się okazało ostatnią kondygnację tej wieży ukończono w 1516 roku
za pontyfikatu biskupa Jana V Thurzo. Następny etap prac budowlanych z przerwami trwał do roku 1548, jednak niestety ostatecznie budowa dzwonnicy nigdy nie została ukończona.
W dniu dzisiejszym dzwonnica ma wysokość 43 metrów. Od 2005 roku
w Dzwonnicy znajduje się tzw. Skarbiec św. Jakuba – precjoza liturgiczne wykonane przez nyskich złotników.