Spacer po Nysie, mieście zwanym kiedyś "Śląskim Rzymem"

Dzisiaj udamy się spacerem po naszym mieście zwiedzając ważniejsze zabytki naszej architektury, a jednocześnie nawiązując do wcześniejszego określenia naszego miasta jako "Śląskiego Rzymu". Z Bastionu św. Jadwigi, gdzie znajduje się Punkt Informacji Turystycznej udajemy się na ul. Wrocławską, pod "Piękną Studnię".

piekna studnia

Została ona wykonana z marmurowej cębrowiny nakrytej pięknie zdobioną metalową kratą. Krata ta, wykonana po wojnie XXX-letniej miała symbolizować ochronę, jaką ten obiekt został objęty podczas działań wojennych okresu wojny XXX-letniej, kiedy to szpiedzy szwedzcy udawali się na Śląsk i starali się zatruwać miejskie studnie, obniżając w ten sposób zdolności obronne poszczególnych miejscowości. Kolejnym obiektem na drodze naszej wędrówki jest dzwonnica stojąca przy bazylice.

dzwonnica

Obiekt ten pierwotnie miał być o wiele wyższy. Biskupom wrocłwaskim zależało na prestiżu, i chcieli mieć wieżę kościelną wyższą niż wieża ratuszowa. A trzeba przypomnieć, że w tamtym czasie ratusz miał wysokość 90 m, czyli wieża ratuszowa była jeszcze o 12 m wyższa niż teraz. Budowana dzwonnica przez kolejnych biskupów nigdy nie doczekała się pierwotnie planowanej wysokości. Następnym zabytkiem jest stojąca obok Bazylika pod wezwaniem św. św. Jakuba i Agnieszki.

katedra

Kościół ten przez miejscowych jest nazywany katedrą, chociaż nigdy nią nie był. Pod posadzką bazyliki znajdują się fundamenty i pozostałości pierwotnego romańskiego kościoła, który był konsekrowany przez biskupa wrocławskiego, księcia opolskiego, syna Bolesława Wysokiego w 1198 roku. Z bazyliki udajemy się pod kościół św. Barbary przy ul. Chodowieckiego.

 barbara

Kosciół ten jest jednym z najstarszych kościołów w mieście. Obecnie należy do wyznania protestanckiego, ale kiedyś był w posiadaniu zakonu franciszkanów. Następnie udajemy się wzdłuż ul. Chodowieckiego, mijamy po drodze, po prawej stronie  Nyski Dom Kultury oraz zabudowanie Wyższej Szkoły Zawodowej i przechodzimy obok dawnego Domu Komendanta na plac zabudowany z czterech stron.

dwor

Są to zabudowania dawnego Dworu Biskupiego. Kiedyś stał tutaj średniowieczny zamek biskupi, jednak został rozebrany w pierwszej połowie XIX wieku. Mieszkańcy Nysy pamiętają jak po II wojnie światowej do lat 90-tych funkcjonowała w tych zabudowaniach Spółdzielnia Pracy "Pokój", zajmująca się produkcją mebli tapicerowanych.  Obecnie kompleks został wyremontowany i znajduje się w nim hotel, restauracja i Dom Opieki dla Seniorów. Kolejnym miejscem naszej spacerowej układanki jest dawny pałac biskupi.

palac

Jego budowę rozpoczął w pierwszej połowie XVII wieku biskup wrocławski Karol Habsburg, a dokończył ponad sto lat później biskup Franciszek Ludwik Neuburg. Pałac ten na przestrzeni wieków miał swoje chwile chwały i upadku. Był świadkiem spotkania panujących władców europejskich - króla pruskiego Fryderyka II i cesarza austriackiego Józefa II w 1769 roku. Być może wtedy to już omawiali przyszły rozbiór Polski. Podczas II wojny światowej budowla bardzo ucierpiała w wyniku bombardowania. Po wojnie został odbudowany i dzisiaj godnie pełni swoją rolę jako siedziba Muzeum Powiatowego w Nysie.


Drukuj   E-mail