Konkurs "Twierdza Nysa od podszewki z Nyskim Domem Kultury" rozstrzygnięty - oto laureaci.

konkurs1 laureaci

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania konkursowe:

M01       Bagnisty teren i rzeka Wielka Biała zwana Białą Głuchołaską.

M02       W Nysie krzyżowały się szlaki: podsudecki z zachodu do Krakowa, oraz szlak z południa z krajów śródziemnomorskich poprzez Ołomuniec i dalej przez               Wrocław na północ.

M03       Pierwotne ufortyfikowanie Nysy miało bronić państwo polskie przed najazdami czeskimi.

M04       Na początku w Nysie istniały umocnienia drewniano-ziemne.

M05       Mury miejskie powstały w 1350 r.

M06       Mury miejskie powstały z inicjatywy Przecława z Pogorzeli – biskupa wrocławskiego.

M07       Mury miejskie liczyły 28 baszt.

M08       Były 4 wieże przybramne.

M09       Wieże: Wrocławska, Ziębicka, Bracka, Celna.

M10       Nysa odparła najazd wojsk husyckich w 1428 roku.

M11       Pierwsze nowożytne fortyfikacje powstały z inicjatywy Andreasa Jerina starosty śląskiego, biskupa wrocławskiego.

M12       Architektem pierwszych nowożytnych fortyfikacji w Nysie był Johannes Schneider von Lindau.

M13       Budowę nowożytnych fortyfikacji ziemnych wokół Nowego Miasta rozpoczęto w 1594 roku.

M14       Nysa stała się twierdzą państwową, obsadzoną przez wojskową załogę austriacką w 1643 roku.

M15       Pierwsza wojna śląska rozpoczęła się w 1740 roku.

M16       O poddaniu Twierdzy Nyskiej podczas I wojny śląskiej zadecydowały rozmowy pokojowe między Fryderykiem II a Marią Teresą w Przydrożu Małym.

M17       Fryderyk II król pruski podjął decyzję o uczynieniu z Nysy miasta-twierdzy.

M18       Wojska napoleońskie oblegały Nysę w roku 1807.

M19       Wojskami napoleońskimi podczas oblężenia Nysy dowodził generał  Dominique Vandamme.

M20       Kościół jezuicki uległ znacznemu zniszczeniu podczas oblężenia wojsk napoleońskich w 1807 roku.

M21       Nysa oficjalnie przestała być twierdzą w 1903 roku.

M22       Zamek biskupi w Nysie został rozebrany w 1824 roku.

M23       Za czasów austriackich Twierdza Nyska była ulokowana w widłach dwóch rzek: Nysy Kłodzkiej i rzek Białej.

M24       Bramy wjazdowe w obwałowaniach Starego Miasto to: Mikołajska, Bialska i Zbójecka.

M25       Miasto drugą linię murów wraz z międzymurzem uzyskało w XIV wieku.

M26       Pierwszym projektantem nowożytnych fortyfikacji w Nysie był Johannes Schneider von Lindau.

M27       Pierwszy projekt obwałowań bastionowych chroniących biskupią stolicę powstał w 1594 roku.

M28       Pierwotny projekt fortyfikacji miasta liczył 6 bastionów.

M29       Nysę w roku 1621 była okupowana przez saskie oddziały margrabiego Georga von Jägerndorfa.

M30       Nysę w roku 1632 okupowały wojska duńskie i saksońskie.

M31       Wojska szwedzkie okupowały Nysę w roku 1642.

M32       Do podpalenia miasta przez wojska szwedzkie doszło w roku 1642.

M33       Docelowo za czasów austriackich wybudowano 10  bastionów okalających miasto.

M34       Pierścień składający się z 10 bastionów okalających miasto został ukończony na początku XVIII wieku.

M35       Bastion nr I nosił nazwę św. Barbary (naprzeciw kościoła św. Barbary).

M36       Bastion nr II nazywał się Bastion św. Jakuba (naprzeciw kościoła św. Jakuba)

M37       Bastion nr III, św. Mikołaja (przy zamku, nazwa od zburzonego staromiejskiego kościoła św. Mikołaja).

M38       Bastoon IV, św. Marii (przy kościele jezuitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny).

M39       Bastion V, św. Jana (nazwa od staromiejskiej kolegiaty św .Jana Chrzciciela zburzonej

                W 1643 roku).

M40       Bastion VI, św. Marii Magdaleny (na miejscu zburzonego w 1643 roku kościoła św. Marii Magdaleny).

M41       Bastion VII, św. Piotra i Pawła (w pobliżu kościoła św. Piotra).

M42       Bastion VIII, św. Ziębicki (przy Bramie Ziębickiej).

M43       Bastion nr IX nazywał się Bastion św. Jadwigi.

M44       Bastion nr X był to bastion św. Katarzyny.

M45       Zewnętrzny mur obronny powstał ok. 1400 roku.

M46       Do zewnętrznego systemu obronnego należały takie elementy jak: system fos miejskich, rzeki Nysa Kłodzka oraz Biała, tereny zalewowe.

M47       Pierwsze nowożytne fortyfikacje Nysy zostały zaprojektowane według szkoły włoskiej. Noszą cechy obu szkół włoskich, -staro i –nowowłoskiej. 

M48       Projektanci twierdzy nyskiej po 1741 roku posługiwali się szkołą staropruską.

M49       Budowniczowie nyskiej twierdzy za czasów pruskich to Gerhard Cornelius van Wallrawe, Rothengatter, von Wrede,  Lefevre, vin Castillion, Freud, von                      Harroy i król pruski  Fryderyk II Wielki.

M50       Ufortyfikowana studnia znajduje się w Forcie Prusy.

M51       „Cygaro” znajduje się  w kompleksie Obwałowań Jerozolimskich, pomiędzy Redutą Króliczą a Wysoką Baterią.

M52       Fort Wodny był nazywany Blokhaus.

M53       Do budowy twierdzy nyskiej pozyskiwano kamień między innymi  z kamieniołomu  w Nadziejowie.

M54       Materiał z rozbiórki Nowej Budowli Elektorskiej posłużył do budowy Fortu Prusy.

M55       Do porządzenia spoiwa i wypełnienia murów cement po raz pierwszy zastosowano w Forcie nr II.

M56       Budowa kompleksu cytadelowego Fort Prusy kosztowała równowartość dwunastu ton czystego srebra.

M57       Wysoka Bateria pierwsza na świecie  samodzielna skazamatowana  bateria artyleryjska była wynalazkiem Fryderyka II.

M58       W budynku gdzie obecnie znajduje się Kino Pokój była piekarnia forteczna, o mocy przerobowej kilku tysięcy bochenków na dobę.

M59       Trzy główne zewnętrzne bramy Twierdzy Nyskiej to Prudnicka, Grodkowska i Jerozolimska.

M60       Największy w Prusach młyn prochowy znajdował się na terenie obecnego parku.

M61       W Dworze Biskupim mieściły się warsztaty artyleryjskie.

M62       W budynku Seminarium św. Anny znajdowała się fabryka karabinów.

M63       Na terenie byłej fabryki samochodów FSD i terenach przyległych urządzono wielki obóz warowny dla wojsk polowych, których miejscem koncentracji

             miała być Nysa.

M64       Witraż przedstawiający postać króla pruskiego Fryderyka II Hohezollern znajduje się w biurowcu Zakładu Energetycznego w Nysie przy ul. Bramy

.            Grodkowskiej.

M65       Markiz Maria Joseph de La Fayette był więziony w Twierdzy Nyskiej w roku 1794.

M66       Markiz Maria Joseph de La Fayette był  więziony w Forcie Prusy.

M67       Nysę w 1807 roku oblegały wojska Napoleońskie.

M68       Wojskami oblegającymi Nysę w 1807 roku dowodzi młodszy brat Napoleona – Hieronim Bonaparte.

M69       Po lewobrzeżnej stronie Nysy Kłodzkiej powstało wojskowe miasteczko Friedrichstadt.

M70       Nieistniejące już obwałowania, zamykające wjazd do Nysy od strony Kłodzka nazywały się Obwałowaniami Jerozolimskimi.

M71       Obecnie w Bastionie św. Jadwigi znajduje się Informacja Turystyczna oraz dwie restauracje – Kazamaty i Fratelli Sossi.

M72       Charles de Gaulle był więziony w Nysie w 1916 roku.

M73       Dawny Dom Komendanta Twierdzy Nyskiej mieści się obecnie przy ulicy Grodzkiej.

M74       W dawnym Domu Komendanta, gdy Nysa straciła statut twierdzy mieściło się muzeum.

M75       Podczas oblężenia kampanii napoleońskiej miasto broniło się przez 114 dni.

M76       Na terenie byłych zakładów FSD znajduje się Arsenał oraz Reduta Kapucyńska.

M77       Do obrony linii kolejowej służyły fory I, II i III.

M78       Przy Reducie Jerozolimskiej znajduje się kąpielisko miejskie.

M79       Reduta Kardynalska zabezpieczała jazy po drugiej stronie rzeki, umożliwiające zalanie przedpola.

M80       Fort  znajdujący się pomiędzy Fortem Prusy a Bramą Ceglarską to Fort Bombardier.

M81       W skład obwałowań wysokich wchodziły bastiony: Kapliczny, Kapucyński, Regulicki i Morawski.

M82       Na zachodnim krańcu Wysokiego Retranchementu znajduje się Bastion Kapliczny.

M83       Na wschodnim krańcu Wysokiego Retranchementu znajduje się Bastion Morawski.

M84       Reduta Kapucyńska znajduje się przy ulicy Szlak Chrobrego.

M85       Fort Bombardier został zbudowany w 1743 roku.

M86       W Obwałowaniach Wysokich znajdowały się bramy Ceglarska i Grodkowska.

M87       Wolnostojący mur strzelecki dla piechoty otaczający wewnątrz min. Fort nr II to mur Carnota.

M88       Pełna obsada Twierdzy Nyskiej w czasach wojen napoleońskich liczyła 12 tys. żołnierzy.

M89       Faktyczna liczba żołnierzy broniących Twierdzy Nyskiej w 1807 roku podczas oblężenia wojsk napoleońskich liczyła około 6200.

M90       Obwałowania kolei powstały w 1875 roku.

M91       Na Forcie nr II są dwupoziomowe kaponiery.

M92       Nyskie fortyfikacje zajmują łącznie obszar ok. 230 ha.

M93       Do naszych czasów zachowało się 60% pierwotnego stanu nyskich fortyfikacji.

M94       Przy ulicy Nowowiejskiej znajduje się Fort nr III.

M95       Fort Prusy powstawał w latach 1743-1745.

M96       Fort Prusy ma kształt pięcioramiennej gwiazdy.

M97       Remizy na fortach służyły do przechowywania armat i amunicji oraz sprzętu artyleryjskiego.

M98       Studnia na Forcie Prusy liczy 30 m głębokości.

M99       Chodniki kontr minerskie służyły do obrony przed podkopami nieprzyjaciela.

M100     Konie na fortach służyły do wtaczania dział po pochylniach na działobitnie.


Drukuj   E-mail