Bazylika Mniejsza św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki

Bazylika Mniejsza św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki

pod wezwaniem św. św. Jakuba
i Agnieszki – największa i najważniejsza nyska świątynia. Jest

jedynym zabytkiem Nysy, w którym możemy „przeczytać” o ca-
łej historii naszego grodu. Pod względem kubatury jest jed-
ną z najpotężniejszych gotyckich świątyń w Polsce. Jej dach

o powierzchni 4 tys. m2 zaliczany jest do najbardziej stromych
w Europie. Pokryty jest dachówką typu mnich i mniszka. Kościół

ma wszystkie cechy charakterystyczne dla gotyku. Jest orien-
towany, a jego halowy układ daje efekt ogromnej przestrzeni.

W środku symboliczne kolumny w ilości 12 po każdej stronie
nawy głównej, na kolumnach po 12 szarych opasek, natomiast
między opaskami po 12 rzędów cegieł. W nawie głównej wisi
żyrandol na świece Tinzmanna z 1598 r.

Date

26 kwiecień 2020

Tags

Zabytki