Nyski Rynek

Nyski Rynek

Nyski Rynek – jest to plac o kształcie ćwiartki koła, o rozmiarach 155 m długości i 80 m szerokości, wyznaczony w XIII wieku podczas lokacji miasta. Pod względem powierzchni jest to trzeci Rynek na Śląsku, po wrocławskim
i ostrawskim Rynku.

Date

08 maj 2020

Tags

Zabytki