Carolinum

Carolinum

Kolegium i Gimnazjum Jezuickie – „Carolium” – powstanie w biskupiej Nysie szkoły o wysokim poziomie edukacji, a następnie przemianowanie jej w pierwszy
na Śląsku Uniwersytet to koncepcja biskupa Karola Habsburga. W tym właśnie celu
do Nysy w 1622 roku zostali sprowadzeni jezuici. Pierwszym superiorem (rektorem) jezuickiej szkoły został Christopher Scheiner (wybitny astronom, odkrywca czarnych plam na Słońcu oraz konstruktor m. in. helioskopu oraz pantografu). Przedwczesna śmierć biskupa Karola Habsburga przekreśliła nadzieje na powstanie Uniwersytetu w mieście, jednak istniejąca tutaj szkoła należała do jednych z najlepszych w regionie. Ogromne sumy pieniężne na funkcjonowanie jezuickiej szkoły łożyli biskupi wrocławscy
m. in. królewicz polski, biskup wrocławski i płocki Karol Ferdynand Waza.
To właśnie z jego fundacji w latach 1669 – 1681 powstał budynek Kolegium, a światły biskup Franz Ludwik von Neuburg ufundował gmach Gimnazjum (1722 – 1725).W nyskim, jezuickim gimnazjum nauki pobierał przyszły Król Polski – Michał Korybut Wiśniowiecki.
W 1725 roku gmachy obu budynków połączyła ozdobna brama chrystogramem – IHS, Iesus Hominum Salvator„Jezus Zbawca Ludzi” lub Jesum Habemus Socium„Jezusa Mamy za Sprzymierzeńca” – dewiza, która towarzyszyła jezuitom. Kasata zakonu w 1773 roku
nie spowodowała wygnania zakonników przez prusaków z Nysy. Przyczyną był fakt,
iż jezuici prowadząc szkołę byli bardzo potrzebni w mieście o czym dobrze wiedzieli protestanccy prusacy.

Date

20 maj 2020

Tags

Zabytki