Bastion św. Jadwigi

Bastion św. Jadwigi

Bastion św. Jadwigi – był jednym z 10 bastionów staro-
holenderskich, nowożytnych elementów fortyfikacyjnych,

które rozpoczęto budować w 1643 roku. Przed 1709 rokiem

wykonano elementy murowane. W latach 1741-1758 prze-
budowany przez Prusaków. W XVIII wieku istniał na dziedzińcu

budynek, prawdopodobnie magazyn sprzętu artyleryjskiego.
Obecnie zachowane dwukondygnacyjne kamienno-ceglane

kazamaty przebudowano w latach 1771-1774. Podczas oblę-
żenia w 1807 roku funkcjonowało tu m.in. laboratorium, w któ-
rym przygotowywano amunicję. W 1870 roku w kazamatach

bastionu przetrzymywano ok. 500 francuskich jeńców wojen-
nych. Od 1878 do 1887 roku bastion funkcjonował jako koszary

nr 9, a po I wojnie światowej został sprzedany w ręce prywatne.
Przed wejściem głównym do bastionu znajdują się dwie płyty
upamiętniające pobyt w Nysie słynnych jeńców francuskich
Charles’a de Gaulle’a i Markiza de Lafayette’a.

Date

26 kwiecień 2020

Tags

Zabytki