Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Dla miłośników przyrody

  • Ścieżka ornitologiczna

Miejski odcinek rzeki Nysy Kłodzkiej, wzdłuż ścieżki ustawiono tablice prezentujące gatunki ptaków zamieszkujących ten teren.
Ścieżka daje możliwość poznania różnorodności gatunkowej ptaków występujących w rejonie. Pięć tablic informacyjnych umieszczonych wzdłuż trasy ścieżki zawiera podstawowe informacje o ptakach, które można spotkać na wodzie, w zaroślach, czy odpoczywające na brzegu. Celem ścieżki ornitologicznej jest ochrona przyrody oraz promocja walorów przyrodniczych. Jedna z tablic przybliża postać Paula Roberta Kollibaya - wybitnego ornitologa śląskiego, mieszkańca Nysy, który w roku 1904 założył Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne. Jego imieniem nazwano gatunek jerzyka Apus apus kollibayi Tschusi.

  • Otmuchowsko Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu – tablice edukacyjne

W miejscowościach Siestrzechowice, Skorochów i Głębinów zamontowano tablice przyrodniczo-edukacyjne opisujące Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.

  • Rezerwat „Przyłęk”

Rezerwat częściowy „PRZYŁĘK" zajmuje powierzchnię 0,80 ha i został utworzony 17 września 1952 roku. Celem jego utworzenia było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego, który niegdyś porastał cały obszar Przedgórza Sudeckiego, a obecnie wskutek wycięcia lasów i zajęcia gruntów pod uprawę rolną, zachował się jedynie w niewielkich fragmentach.
Pod względem geograficznym wg Kondrackiego rezerwat znajduje się w makroregionie Przedgórze Sudeckie, w mezoregionie Obniżenie Otmuchowskie na przejściu do Przedgórza Paczkowskiego.
Rezerwat położony jest w dorzeczu Nysy Kłodzkiej. W odległości l km na południowy zachód od rezerwatu przepływa rzeka Mora, lewobrzeżny dopływ Białej Głuchołaskiej. Przez teren rezerwatu nie przepływa natomiast żaden strumień, nie ma tu również źródeł ani zbiorników wodnych. Najbliższym ciekiem wodnym jest oddalony o 200 m na wschód od rezerwatu niewielki strumień, który wpada do Białej Głuchołaskiej.
Według leśnej typologii siedliskowej na terenie rezerwatu występuje las świeży, zbiorowisko roślinne kwalifikuje się do zespołu grądu typowego. Drzewostan pochodzenia naturalnego charakteryzuje się tu strukturą wielowarstwową i wielowiekową z bogatą warstwą podszytów. Z gatunków drzew najliczniej reprezentowany jest dąb bezszypułkowy.
Rezerwat pod względem turystycznym przedstawia się jako obiekt jeszcze nie poznany. Występowanie osobliwości przyrodniczych takich jak: rośliny chronione, a zwłaszcza okazały starodrzew spowoduje z pewnością wykorzystanie tego miejsca do celów ogólnodydaktycznych i naukowych.

  • Ścieżka dydaktyczna „Las Kubice”

Obiekt ogólnodostępny - idealny zarówno dla wycieczek szkolnych jak i na rodzinne spacery.
Tematycznie ścieżka koncentruje się na zagadnieniach ekologii lasu. Na trasie o długości około 1 km znajduje się 9 punktów z tablicami edukacyjnymi. Są one doskonałymi miejscami do przeprowadzania zajęć z zakresu nauk przyrodniczych na każdym poziomie wiekowym.

  • „Szlakiem zieleni wokół Nysy”

Deptak przy wieży Ziębickiej – ul. Krzywoustego – Aleja Roosvelta wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej (ta część trasy pokrywa się ze ścieżką ornitologiczną) – „Tama wojskowa” i pozostałość śluzy nr 1 – Park Miejski – Staw Łódkowy (Sekuta) – Aleja Duńczyków (po lewej stronie pozostałość przeciwstraży kleszczowych) – Pomnik poświęcony pamięci Duńczyków – ulica Prudnicka – ulica Moniuszki  - wejście w Aleję Lompy (pozostałość dawnej fosy miejskiej ) – alejki parku wzdłuż ulicy J. Bema (pozostałość dawnych fos fortyfikacji fryderycjańskich)

  • Pieszo wzdłuż rzeki do Jeziora Nyskiego

Deptak przy wieży Ziębickiej – ul. Krzywoustego – Aleja Roosvelta wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej (ta część trasy pokrywa się ze ścieżką ornitologiczną) – „Tama wojskowa” i pozostałość śluzy nr 1 – alejka biegnąca w górę rzeki Nysy Kłodzkiej aż do zapory wodnej – spacer wzdłuż korony wału – powrót do miasta ul. Saperską – Plac Sikorskiego – ul. Ujejskiego – most Bema – ul. Krzywoustego – deptak przy wieży Ziębickiej.

 

Źródła z których korzystano przy opracowaniu materiału:
www.twierdzanysa.com
www.włodary.pl
www.nysa.pl

www.powiat.nysa.pl