Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Strefa płatnego parkowania w Nysie

 Obszar  A  (tj. obszar Śródmieścia):

drogi gminne: Armii Krajowej (od ul. Krzywoustego do ul. Wolności), W. Pola, Forteczna, Siemiradzkiego, Kowalska, Królowej Jadwigi, Matejki, Wrocławska, Rynek, Celna, Bielawska, Bracka, Św. Piotra , Kolberga, Teatralna, Rynek Garncarski, Kupiecka, Pl. Ludingchausen, Pl. Kościelny, Biskupa Jarosława, Kądziołki, Tkacka,  Grodzka (od Pl. Solnego do ul. Biskupa Jarosława), Pl. Solny, Sobieskiego, Kramarska, K.Miarki, Grzybowa, Wyzwolenia, Ligonia, Kolejowa (do ul. Wolności do ul. Parkowej), Wolności (od ul. Kolejowej do ul. Piastowskiej), Parkowa (od ul. Kolejowej do ul. Piastowskiej), Wałowa, Wolności (od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej), Wita Stwosza, Zjednoczenia (od ul. E. Gierczak do ul. Mariackiej), Partyzantów wraz z przyległymi parkingami.

drogi powiatowe: Piastowska na odcinku od Krzywoustego do ul. Parkowej, Bohaterów Warszawy (od ul. Krzywoustego do ul. Ligonia) wraz z przyległymi parkingami

 

Obszar  A:

     a) poniedziałek - piątek 8.00-18.00

     b) sobota i niedziela - bezpłatne parkingi

 

 

Obszar B (tj. obszar w obrębie Targowiska Miejskiego)

drogi gminne: Mariacka na odcinku od ul. Prudnickiej do ul. Sucharskiego, Łukasińskiego, Orkana, Sucharskiego, 22 Stycznia wraz z przyległymi parkingami,

drogi powiatowe: Kraszewskiego, wraz z przyległymi parkingami

Obszar B:

     a) poniedziałek, środa, czwartek 8.00-18.00

     b) wtorek, piątek 6.00 -18.00

    

Cennik dla strefy płatnego parkowania:

     a)  do pół godziny parkowania - 1,00 zł

     b)  za pierwszą godzinę parkowania - 1,50 zł

     c)  za 2 godziny - 3,30 zł

     d)  za 3 godziny - 5,40 zł

     e)  za 4 godziny - 6,90 zł

     f)  za 5 godzin - 8,40 zł

     g)  za 6  godzin - 9,00 zł

     h)  za 7 godzin - 11,40 zł

     i)   za 8 godzin - 12,90 zł

     j)   za 9 godzin - 14,40 zł

     k)  za 10 godzin - 15,90 zł

 

Ważne: za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych. Opłata ta ulega obniżeniu do kwoty 20 złotych w przypadku, gdy opłata ta została uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.


Biuro strefy płatnego parkowania:
ul. Prudnicka 20/1U, NYSA
tel.  77 433-61-04

email: BSPPnysa@citypg.pl

 

Parking strzeżony dla samochodów osobowych i ciężarowych, ul. Wolności, Nysa. Numer tel. 660 731 016