Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Kościół św. Barbary

 

 Kościół pw. św. Barbary, widok od ul. Wrocławskiej

 

Późnogotycki kościół św. Barbary powstał na przełomie XIV/XV wieku jako kaplica szpitala św.B arabary. Szpital św.Barabary, który pełnił rolę przytułku dla ubogich mieszczanek powstał wcześniej, prawdopodobnie w 1341 roku z fundacji biskupa Przecława z Pogorzeli. Wskutek kolejnych przebudowań w stylu renesansu i baroku zatracił swe pierwotne gotyckie cechy stylowe. Wyraźnie widoczna jest elewacja szczytowa z pięcioma strefami blend ujętych laskowaniem z formowanej cegły. Od około 1741 roku należał do zakonu franciszkanów aż  do sekularyzacji, kiedy to został przekazany wyznawcom religii protestanckiej. Zmieniono także w tym czasie wyznanie na kościół Chrystusa, gdyż protestanci nie uznają kultu świętych. Kościół po restauracji w latach 1938-1939 został końcem wojny częściowo zniszczony. Po odbudowaniu obecnie należy do gminy ewangelicko-augsburskiej oraz do zielonoświątkowców.