Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Reduta Kapucyńska

Powstała  w 1743 roku. Stanowiła część  obwarowań Kapucyńskich wewnętrznych .Powstałą w latach 1745-1756 linię umocnień tworzył wał z suchą fosą od Fortu Prusy poprzez Fort Bombardier, dwoma redanami i kleszczami aż do umocnień miasta przy rzece. Natomiast obwałowania zewnętrzne obejmowały umocnienia wyżynnej części przedmieścia  z redutami Kaplicznymi i Place d`Arms (przebudowane później na obwałowania Wysokie). Ponieważ umocnienia Obwałowań Wysokich  przejęły zadania obronne, obwarowania Kapucyńskie  wewnętrzne straciły znaczenie i stopniowo od 1820r zostawały wyburzane. Ich los podzieliła stojąca na drodze biegnącej wzdłuż rzeki, brama wojenna - Brama Kapucyńska. Pozostawiono jedynie Redutę Kapucyńską, która po wielu przeróbkach utraciła sporo ze swojego wyglądu. Należąca  obecnie do FSO, nie jest dostępna do zwiedzania.