Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Obwałowania Jerozolimskie Wewnętrzne

Obwałowania te osłaniały część miasta od Fortu Prusy aż do rzeki. Tworzył je wał z suchą fosą (przy rzece była ona  wypełniona wodą), odchodzący od Fortu Prusy do reduty Jerozolimskiej (nazwaną po wojnie-Tucholską) i dalej łączący się z obwałowaniami powodziowymi aż do głównej śluzy na Nysie. Do tych obwałowań należała zbudowana w 1756 roku Brama Jerozolimska wewnętrzna. Brama ta jak i późniejsza brama zewnętrzna nie zachowały się. Jak wyglądały można  zobaczyć je na starych fotografiach. Wały przy rzece zbudowano na narysie kleszczowym z trzema ostrzami.


Na każdym ostrzu znajdowała się platforma dla dział. W narożach kleszczy zbudowano dwie śluzy przepustowe, które miały za zadanie przyśpieszenie osuszania sztucznie zalanego przedpola. Natomiast górna śluza przegradzając rzekę miała w razie potrzeby stworzyć sztuczny zalew. Po uregulowaniu rzeki, jedynie na starych mapach widać jak wyglądał system wodny, który mógł zatapiać przedpola twierdzy. Trzeba zaznaczyć, że system śluz istniał już wcześniej, gdyż już w 1643 r. przy rozbudowie fortyfikacji na przedpolu znajdowały się fosy z wodą. Śluzy zaznaczone są również na mapie Nysy z 1741r. Obecnie nie jest możliwe przejście wzdłuż tych obwałowań ze względu na brak mostków nad śluzami przepustowymi. Można jedynie idąc górą wału od basenu kąpielowego dojść do pierwszego naroża. Tu po dawnej śluzie zostały tylko mury i oczko wodne będące  dawniej głębokim (około 14m) zbiornikiem zbierającym nadmiar wody z zalanych terenów. Podobnie idąc od głównej śluzy (od strony ul. Saperskiej), górą wału dojdziemy do podobnej resztki śluzy przepustowej i oczka wodnego. Mocne zadrzewienie oraz podmokły teren uniemożliwia przejście dnem fosy. Jedynie zimą podczas tęgich mrozów jest to możliwe. Obwałowania wewnętrzne zbudowano w latach 1742-1756. Później rozbudowywano w 1790 i 1864 r. Jednak już niedługo później w 1888 r. utraciły swoje znaczenie, a w okresie 1926-1934 częściowo je zburzono. Redutę Jerozolimską i część fosy po drugiej wojnie światowej przebudowano na stadion sportowy i basen kąpielowy.