Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Bastion św. Jadwigi

Bastion św. Jadwigi do niedawna zaniedbany dziś doskonale spełnia swoją nową rolę we współczesnym świecie. Nową, bo stał się centrum kulturowym Nysy. Sam bastion jest jedyną pozostałością z  dziesięciu bastionów otaczających niegdyś średniowieczne mury miasta. Po zajęciu Nysy przez pruską armię bastion wraz z innymi został zmodernizowany. Jego obecny kształt to wynik przebudowy z lat 1771-1774.Ponieważ już wtedy w dalszych planach było przeznaczenie bastionu na koszary w czasach pokoju, zyskał więc tzw. kazamaty poprzeczne. Tak określano rząd prostokątnych pomieszczeń. nakrytych każde własnym sklepieniem kolebkowym. Powstała dwukondygnacyjna budowla na planie podkowy, miała w dwóch miejscach pochylnie prowadzące z potern na koronę wału. Obecnie nie ma po nich śladu. Pierwotnie także wszystkie ściany bastionu były nietynkowane jak w reducie Kardynalskiej. Jedynie klasycystyczny portal w środkowej części i znajdujące się dwubiegowe schody prowadzące na piętro zachowały swój oryginalny wygląd.

W czasie oblężenia Nysy w 1807 roku w bastionie urządzono laboratorium czyli napełniano tu prochem bomby moździerzowe i granaty. Kilkadziesiąt lat później w bastionie zakwaterowano około pięciuset francuskich jeńców wojennych. Osiem lat później w bastionie powstały koszary dla wojska i prawdopodobnie to spowodowało że nie zburzono go przy likwidacji części fortyfikacji .Wojskowe przeznaczenie bastionu zakończyło się po pierwszej wojnie światowej kiedy jego właścicielem stała się osoba prywatna. Kilka lat później zniwelowano także jego ostrze. Po wojnie, jak wielu mieszkańców pamięta, bastion pełnił rolę magazynów i hurtowni. Dopiero od niedawna dzięki funduszom europejskim bastion odzyskał nowe życie. Na parterze oprócz trasy turystycznej znajdują się wydzierżawione przez prywatnych przedsiębiorców lokale. W Bastionie św. Jadwigi oprócz działających w nim różnego rodzaju kół zainteresowań organizowane są min. liczne wystawy. Można więc powiedzieć że bastion, relikt dawnego militaryzmu, nareszcie służy lepszemu celowi zaspokajając kulturalne potrzeby mieszkańców. Bastion św. Jadwigi po renowacji, ul. Piastowska 19Trasa turystyczna

Wygląd Bastionu św. Jadwigi przed rewitalizacją

Przedwojenna fotografia Bastionu św. Jadwigi