Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Fort Bombardier

Fort Bombardier - to mały fort obwarowań kapucyńskich. Zbudowany na planie czteroramiennej gwiazdy z wałami, pod którymi znajdowały się kazamaty koszarowo - magazynowe. Według projektu z 1742 r. w  forcie Bombardier podobnie jak w Forcie Prusy przewidziano korytarze kontrminowe. Dawniej z poziomu dziedzińca na wały do znajdujących się tam ław artyleryjskich prowadziły pochylnie. Dawniej gdyż obecnie niemal cały teren fortu jest zniwelowany. Trudno powiedzieć, jaki był wcześniejszy los fortu. Po wojnie przez długi czas w tym forcie znajdowała się hodowla świń (na rzecz wojska) zwiększając dewastację fortu. Obecnie o fort dba prywatny przedsiębiorca. Z kazamatów pozostały jedynie dwa pomieszczenia, znajdujące się pod niewielkimi nasypami tworzącymi bramę w przerwie wału południowego kleszcza. Szczególnie ciekawe jest niewielkie pomieszczenie po prawej stronie z głęboką kilkumetrową kamionkową rurą studni. Tu też można zobaczyć, w jaki sposób zbudowane były podwójne mury np. magazynów prochowych.