Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w 2016 roku, odbędzie się w dniach 10-11 września w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła.
"(...) Miejsce to idealnie oddaje charakter tegorocznej edycji wydarzenia, gdyż jest to obiekt o szczególnej wartości historycznej i kulturowej ukazujący prastare dzieje naszych przodków. Jest to także najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Małopolsce i jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich (...)"

Źródło: http://edd.nid.pl/

 

Program Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 w Nysie - Bastion św. Jadwigi

- 10-11 i 17-18.09.2016 godz. 8:00 – 16:00, Bastion św. Jadwigi– bezpłatne zwiedzanie
 z przewodnikiem: multimedialnej trasy turystycznej „Twierdza Nysa” – ukazującej walkę w korytarzach minerskich z okresu napoleońskiego oraz
wystawy 3D „Chrześcijańskie przystanki pogranicza polsko-czeskiego”
 Wystawa 3D -  dotyczy wspólnych polsko-czeskich kart historii, związanych
z tradycjami chrześcijańskimi. Bila Voda w Czechach stała się miejscem deportowania sióstr zakonnych z terenów ówczesnej Czechosłowacji, a historia Nysy - zwanej Śląskim Rzymem, jest nierozerwalnie związana z historią Kościoła Katolickiego
i Ewangelickiego. 

 - 17 września 2016 r. godz. 11:00 - Wycieczka „Szlakiem nyskich świątyń”
Zbiórka – Bastion św. Jadwigi

 Imprezy towarzyszące:

- 10 września 2016 r. godz. 9:00 – 16:00  - „ II Kiermasz Przeszłości 2016 - Bastion św. Jadwigi”

- 11 września 2016 r. 8:00 – 16:00 Wystawa "W poszukiwaniu początków biskupiego miasta Nysa". Organizator: Fundacja Nasza Nysa

 

Informatory z programem EDD 2016