Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Zabytkowe kamienice

W Nysie zachowało się niewiele zabytkowych kamienic. Wśród nich największy zespół znajduje się w rynku. Wśród barokowych i renesansowych kamienic warto zwrócić uwagę na sgraffitowe dekoracje jednej z nich. Te piękne kamieniczki z XVI i XVI I wieku są kolejnym dowodem świetności biskupiej stolicy. Nad miastem czuwa umieszczona w narożnej przyporze figura Chrystusa Salvatora Mundi (Zbawiciela Świata).

 

Drugą zachowaną rzeźbą w obrębie rynku jest postać sw.Piotra z kogutem przy ulicy właśnie Św.Piotra. Ta pochodząca z 1692 roku rzeźba oraz Justita zdobiąca Dom Wagi to jedyne pozostałości po ozdobach dawnych kamienic nyskich podobnie jak niewielki fragment sgraffito na elewacji jednej z nich.
W nyskim muzeum możemy zobaczyć jeszcze jedną rzeźbę z dawnych kamienic. To postać Patrycjusza, która stała w ediculi nad ozdobnym portalem. Obecnie portal ten zdobi przejście w wieży Wrocławskiej.


Zespół Kamieniczek przy ul. Brackiej

Przy ulicy Brackiej znajduje sie kompleks kamienic mieszczańskich z barokowymi fasadami, stanowiacymi piękne tło dla Fontanny Trytona. Są świadectwem na to, że przydomek Śląski Rzym jest w pełni zasłużony.


Dom Mieszczański tzw. Bliźniak, ul. Wałowa


Bliżniak - to barokowa kamienica wzorowana na renesansowych podwójnych kamieniczkach pochodzi z XVIII wieku. Odnowiona po wojnie, obecnie jest siedzibą Sądu Grodzkiego i  Ksiąg Wieczystych.


Dawna Kanonia, ul. Teatralna


Kanonia - to  również niedawno odnowiona, mieszcząca obecnie oddział Banku PKO kamienica. Dawniej należała do rektora szkoły parafialnej przy kościele św.Jakuba. Jej obecna nazwa kanonia pochodzi od  mieszczącej się w niej od 1650 roku siedziby nyskiej kapituły kolegiackiej .

Kamienica przy ul. Kramarskiej – ta przylegająca do domu macierzystego sióstr Elżbietanek kamienica ma pięknie sklepione dwupoziomowe piwniczki. Kiedyś w nich przechowywano wina węgierskie a dziś mieści się tu Pub Staromiejski.

Secesyjne kamienice, skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy i Krzywoustego


Secesyjne kamienice zasługują na szerszą wzmiankę. Secesja to styl powstały w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Zrywając z historyzmem secesja dąży do stylowej jedności sztuki, poprzez połączenie wszystkich dziedzin od malarstwa, architektury po meble, ceramikę. Ten niezwykle delikatny i piękny styl charakteryzuje się płynnymi falistymi liniami ,bogatej ornamentyce floralnej i zwierzęcej oraz częstej asymetrii. Przeważa  delikatna pastelowa kolorystyka połączona z bielą. W takiej właśnie konwencji są odnowione niedawno kamienice przy ulicach: Zjednoczenia, Moniuszki, Mariackiej, Sucharskiego oraz Bohaterów Warszawy, Krzywoustego i Armii Krajowej.
Budynki te powstały końcem XIX wieku, kiedy to w wyniku niwelacji nieprzydatnych już fortyfikacji, ściśnięte dotąd murami obronnymi miasto nareszcie mogło rozbudowywać się bez przeszkód. Niemiecką odmianę secesji, która również istniała w Nysie nazywano Jugendstil, od czasopisma artystycznego „Jugend”.
Warto przejść się wymienionymi ulicami i nacieszyć wzrok nie tylko delikatną kolorystyka, ale i pięknymi ornamentami zdobiącymi elewacje.