Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Słynni więźniowie nyskich fortyfikacji


Maria Joseph de Motier znany wszystkim jako markiz La Fayette inicjator Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej w 1789 roku. La Fayette jako młody człowiek uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych,w której dosłużył się stopnia generała. Jako twórca oraz dowódca  Gwardii  Narodowej cieszył się dużą popularnością wśród uczestników Rewolucji Francuskiej. Jednak kiedy z jego rozkazu Gwardia zaatakowała nieuzbrojony tłum na Polu Marsowym w lipcu 1791 roku, powodując śmierć około 50 osób jego popularność mocno spadła. Rok później w czasie okresu tzw. "mordów czerwcowych", w czasie których zgilotynowano niemal 1500 przeciwników rewolucji, La Fayette uciekł do Austrii. Tam po odmowie współpracy władze austriackie przekazały go Prusom gdzie został osadzony w twierdzy Magdeburg. W styczniu 1794 roku został przeniesiony do Nysy do Fortu Prusy. Tu nie mogąc się porozumieć z nikim, zaczął uczyć się niemieckiego licząc na poprawę swoich warunków oraz możliwość ucieczki. Po wycofaniu się Prus z koalicji antyfrancuskiej przekazano go Austriakom i osadzono w lochach twierdzy w Olomuńcu. Dopiero po zwycięskiej kampanii Napoleona Bonaparte i pokoju w Campo-Formio w 1797 roku La Fayette odzyskał wolność. Po powrocie do Francji wycofał się z życia politycznego aż do upadku Napoleona, kiedy to opowiedział się za Ludwikiem Filipem II. W czasie rewolucji lipcowej w 1830 roku ponownie dowodził Gwardią Narodową. Zmarł w 1834 roku. La Fayette zapisał się w naszej pamięci jako przyjaciel Polaków, współzałożyciel Komitetu Pomocy dla Powstania Listopadowego.

 

 

 

 

 

 

 


Charles de Gaulle w czasie I wojny, ranny w nogę trafił do niewoli niemieckiej. W Nysie był więziony od maja do października 1916 roku, prawdopodobnie w nieistniejącym już bastionie przy Placu Paderewskiwego. Za próby ucieczki został karnie przeniesiony do obozu w Szczucinie gdzie przebywali jeńcy wykazujący skłonność do ucieczek. Stamtąd za kolejną próbę ucieczki został przeniesiony do obozu o zaostrzonym rygorze w Ingolstadt, skąd także próbował uciekać. Przebywał tam do końca I wojny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uczestnicy Powstań Śląskich -przetrzymywani byli również w fortyfikacjach na Placu Paderewskiego co upamiętnia umieszczony tam granitowy głaz.