Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Nasi sąsiedzi

PRUDNIK :

                - Kościół pw. Św. Michała Archanioła, wybudowany w latach 1730 – 1738. Kościół barokowy, murowany. Wewnątrz niego ołtarz główny z połowy XVIII wieku oraz loże na piętrze.

                - Cela Prymasa  Wyszyńskiego w Zespole Klasztornym Franciszkanów. Od 6 X 1954 do 28 X 1955 więziono tu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 NIEMODLIN :

                - Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny . Wewnątrz tego kościoła znajduje się min. barokowa ambona  z XVIII wieku, a także zabytkowe boczne ołtarze oraz renesansowy dzwon z 1522 roku.

                - Zamek w Niemodlinie; pierwotny został wybudowany przez niemodlińską linię książąt piastowskich, potem zniszczony przez Szwedów. Na początku XVII wieku wybudowano nowy istniejący do dziś. Do II wojny światowej zamek był własnością rodu Praschmów.

 

  GRODKÓW :

                - Kościół pw. Św. Michała Archanioła, pochodzi z XIII wieku, odbudowany po pożarze w 1449 roku, potem rozbudowany o kaplice i kruchty. Przebudowany w XVII i XIX wieku. Budowla ceglana, wewnątrz niej znajdują się min. barokowe organy, renesansowy ołtarz z 1600 roku czy późnobarokowy ołtarz główny.

           

BRZEG :

                - Zamek Piastów Śląskich ; jego przebudowy na dzisiejszy kształt dokonali w XVI wieku Jakub i Franciszek Parrowie, uznani wówczas architekci. Atrakcją zamku jest budynek Bramny dekorowany z posągiem Jerzego III – fundatora oraz popiersiami Piastów.

 

  KAMIENIEC ZĄBKOWICKI :          

                - Pałac, wybudowany w latach 1838 – 1872 dla księżniczki holenderskiej Marianny Orańskiej, która ofiarowała go synowi Albrechtowi Hohenzolernowi. Zniszczony w 1945 roku, obecnie w trakcie odbudowy. Istnieje możliwość zwiedzania.

                - Piękne tereny rekreacyjne  Bartnikami zwane,  będące  rajem dla turystów,  wędkarzy i ornitologów.

  HENRYKÓW :

                - Opactwo Cystersów, jeden z najcenniejszych polskich zabytków sakralnych składający się z kościoła, klasztoru oraz budynków gospodarczych. Miejsce powstania słynnej „Księgi Henrykowskiej”.

 

   BARDO i GÓRY BARDZKIE :

                - Miasto wraz z pasmem Gór Bardzkich będącym częścią masywu Sudetów. Atrakcje turystyczne skupiają się głównie wokół kultu religijnego min. górska kaplica barokowa, 14 kaplic różańcowych, Kościół pw. Nawiedzenia NMP z ruchomą szopką oraz Klasztor Redemptorystów z Muzeum Sztuki Sakralnej.

Opracowano na podstawie wybranych materiałów i publikacji turystycznych.