Informacja turystyczna Nysa
Informacja turystyczna Nysa
 

Muzeum Powiatowe w Nysie zaprasza na wykład pt. Lwów naszych Dziadków i Rodziców.

16 listopada (piątek), godz. 16.00 - wykład multimedialny „Lwów naszych Dziadków i Rodziców”, prelegent Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

 

Jerzy Kapłon urodzony w 1956 roku w Zabrzu. Inżynier mechanik. Od 1976 r. w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Przewodnik beskidzki i międzynarodowy UIMLA, pilot wycieczek i strażnik ochrony przyrody, instruktor krajoznawstwa regionu. Od 1 marca 2003 r. dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Liczne funkcje społeczne w PTTK, aktualnie skarbnik Zarządu Głównego.

Autor licznych publikacji związanych z historią turystyki górskiej, zwłaszcza oddziałów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i schronisk górskich, turystyki polskiej na Kresach Wschodnich, a także historii Lwowa. Animator inicjatyw związanych z ruchem turystycznym jak: wystawa dotycząca historii turystyki polskiej na Kresach Wschodnich zorganizowanej ze Wspólnotą Polską 1991/1992, współinicjator Małopolskiego Szlaku Papieskiego 2004 rok, inicjator i współrealizator wsparcia organizacji turystycznych na Ukrainie w tworzeniu sieci szlaków turystycznych w Bieszczadach, Gorganach i Czarnohorze w roku 2006 oraz w Gruzji w 2012 roku. 


Prezentacja pt. „Lwów naszych Dziadków i Rodziców” to multimedialna opowieść o Lwowie, jego historii i zabytkach do 1939 r. W trakcie jej prezentowania ukazany zostanie szereg unikalnych ilustracji, w tym map, przewodników, kart pocztowych, zdjęć i dokumentów życia dnia codziennego we Lwowie z zasobów rodzinnych. Prezentacji towarzyszyć będzie oryginalna muzyka o lwowskim rodowodzie z okresu międzywojennego.